Indlela yokufunda ishadi lamakhandlela lokudayiswa kwelanga pdf - Lamakhandlela kwelanga


1 Incwadi kaMomoni njengeBhuku Lami Elikhombisa Indlela T hina sonke, ezikhathini zethu ezingcono, zokulangazelela ukubuyela ekhaya sihlale noNkulunkulu. Ukushona kwelanga kukhanga ngokwengeziwe, isidlo simnandi ngokwengeziwe nomculo ujabulisa ngokwengeziwe lapho kuhlanganyelwa nomngane.
Yeka indlela obunganelisa ngayo ubungane bangempela! INTSHA IYABUZA IKHASI LOMSEBENZI Indlela Yokusebenzisa Kahle Imali Ayikho into embi ngokuthenga izinto ozifunayo.

Nakuba The Biggest Loser futhi wangisiza ngaxhumana shape, umuntu omusha izinyanga eziyisithupha, angizange. Indlela yokupheka igalikuni eliyisimanga Kubantu abaningi, ukulindela ukuvuthwa kwegalikuni erostwayo ngesikhathi senjabulo yinto enhle.
Ngaphandle ugqozi lokwenza kunzima. Msilisi Dube KULEQULA lamanina angu- 25 elidabuka eMasenyane eLupane eselisungule iphurojekithi yokwenza amakhandlela kunye lesepa njengendlela yokuziphilisa.

Indlela yokukhanda itshe lomsoco nomdlandla eliphakelwa izimbuzi Le ncwadi ichaza iphinde ikhombise izithombe zokwakhiwa kwentshe lomsoco elinikwezwa. Kodwa Ngasijabulela ukusebenza phezu kwabo.

Yiqiniso, umkhaya osondelene nabangane abathembekile kumane kuyizici ezimbili nje ezenza ukuphila kube nenjongo. Indlela yokufunda ishadi lamakhandlela lokudayiswa kwelanga pdf.
Yiqiniso, lokho kungase kudinge isineke nekhono, kodwa kuyasebenza ngempela. Ngaqala ukubheka izindlela ezintsha ukuze ngcono.

Okubalulekileukwaziukuthiyiniezakuqala. 1 Korinte 13: 4) Uma ingane inenkinga yokufunda, abazali abanothando bazama ukuyisiza, abalokothi bayenze izizwe iyisithumuthumu noma ingelutho.

Ngemva kwenyanga, ngemva konyaka.

INDLELA-YOKUFUNDA-ISHADI-LAMAKHANDLELA-LOKUDAYISWA-KWELANGA-PDF