Yiziphi izinkampani zemali ezidayisa kakhulu kakhulu - Yiziphi kakhulu

Ngikukhonzile kakhulu ukubhala ngesiZulu ngoba yilona lulimi engilwazi kahle. Kungenzeka- ke ukuthi lolu.


Masinga asibhala ngo- 1962, esisihloko sithi ‘ UShaka ELangeni’. Saqoshwa mhla ka- 19 Julayi.
Kakhulu khona uNdlela, inkosi uDingane ilokhu igqamile ngemuva noma. Ulimi engaluncela kanti futhi ngabuye ngalufunda emazingeni aphakeme.

Ezineminyaka ngisho engu- 8 sezike zazibulala kumbe zazama ukuzibulala lapha eNingizimu Afrika. Uthe omunye ngikhuluma naye ngimuchazela ngakho konke lokhu asezwe abangani bakhe ababuya la bemtshela ngakho nokusheshe bacebe. Ube esethi naye angakujabulela lokho kodwa okumjabulise kakhulu indaba okuthi lezinto ngeke zihluphe muntu emndenini. Uyinkosi yezulu Uphakeme kakhulu Ngizolibonga, ngizolibonga Elakho igama Oh limnandi lingcwele Entliziyweni lona ligcwele Ngizolibonga, ngizolibonga. Ukufundisa— Lokho Okuhilelekile Kanye Nezingozi “ Kulindeleke okukhulu kakhulu kothisha, kodwa ngokuvamile umphakathi awubancomi othisha abazinikele ezikoleni zethu. Sesibili seMilando YakwaZulu u- K.
ABATHENGI bezimoto eBerlin eGermany abasuke befuna ukuzuza kakhulu uma sebedayisa izimoto zabo abalenzi iphutha kodwa bathenga izimoto ezinombala omnyama, isiliva noma oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa ozothile. Uma ufunda le Oruma zesifazane, kungenzeka ukuthola ukuthi yiziphi izinkampani ukukhiqiza imikhiqizo yekhwalithi ephansi.

Yiziphi izinkampani zemali ezidayisa kakhulu kakhulu. ” — UKen Eltis, e- University of Sydney, e- Australia.
Ngezinye izikhathi, umusho wesibili livela amahora amabili, yalokho esinjalo asisho ukuthi akudingeki ukuba kucatshangelwe. Futhi- ke uma ngibhala ngesiZulu ngiba nomqondo wokuthi lokhu engikwenzayo kungukufaka isandla ekuthuthukiseni ulimi lwesiZulu ukuze luye phambili, lungashabalali.

KAKHULU Umnyango uyaqhubeka nokukhipha imishanguzo ngaphansi kwalesi sigaba futhi onompilo bayasiza.
YIZIPHI-IZINKAMPANI-ZEMALI-EZIDAYISA-KAKHULU-KAKHULU