Ukukhokha intela ekukhethweni kwesabelo somsebenzi - Kwesabelo intela

' Nisale kahle okwamanje. Akusiyo imali eningi kodwa yingoba abantu abafuni ukukhokha kakhulu. Hawu, sengicishe ngakhohlwa kufanele ngiqale ngicele. ( ii) bolisa ngesikhathi somsebenzi noma sokudayisa;.

Nempela sawaphatha ngezethu izandla; futhi phezu kwalokho sayibona imifanekiso eqoshiwe lapho; yonke enesimo somsebenzi wasendulo, futhi owenziwe. Kuthi ibe pezulu inhlawulo abayidinga kim ngalesenzo sam ngizimisele ukukhokha kodea ngidinga incazelo yokuthi kungan babize kanje.
Emaphoyiseni, abasemagunyeni, imithetho, intela emikhosini yezempi nobudlelwane obungaqondakali kanye namazwe angaphandle. Ukukhokha intela ekukhethweni kwesabelo somsebenzi.

Icala futhi ahlawuliswe noma uma ehluleka ukukhokha aboshwe isikhathi esingeqile.

UKUKHOKHA-INTELA-EKUKHETHWENI-KWESABELO-SOMSEBENZI